Blanka Křemenová

Blanka pro naše divadlo vymýšlí návrhy scén, kostýmů a spolupracuje na tvorbě webových stránek.  Pochází z Příbrami, vystudovala pedagogické lyceum v Berouně, ale většinu profesního života strávila v Plzni, kde studovala na Západočeské univerzitě a kde po ukončení studií začala spolupracovat s Divadlem J. K. Tyla a následně s dalšími umělecko-kulturními subjekty v oblasti marketingu a PR, produkce, mezinárodních vztahů, výtvarných uměleckých oborů a kurátorské činnosti. Za zmínku stojí její spolupráce s RockOperou Praha na pozici ředitelky marketingu. Blanka je členkou umělecké skupiny IN NOMINE. Profiluje se především v rovině Arts Managementu, stále více času však věnuje autorské malířské tvorbě. Ačkoliv sama o sobě s úsměvem prohlašuje, že marketér Blanka je prozatím donátorem Blanky malířky, nepochybuje o tom, že přijde čas, kdy si obě Blanky svoje role vymění. Je pyšnou maminkou dcerky Marušky.