Diana Hauptová

Diana je absolventkou oboru herectví a moderování VOŠH v Praze. Pokračuje ve studiu na stejné škole pouze v jiném oboru, který je zaměřen na práci s loutkou a alternativní divadlo. Spolupracuje se vzdělávací platformou Free Cinema, vede dramatické kroužky a divadelní spolek ,,Nahoď to!“. Má zkušenosti s natáčením a hraje ve školním divadle Pidivadlo v Praze na Letné. Ve volném čase se věnuje fotografování, párové akrobacii, tančí swing, nebo stepuje.