Je nauka o mravnosti, o morálce, pracuje s kategoriemi dobra a zla, dříve se jí říkalo mravouka. Do oblasti zkoumání morálky patří i mezilidské vztahy, respektování hodnot jiných osob, společenství a kultur. Posláním etiky je zabývat se hodnotami morálky v dané společnosti a vést k úctě k člověku. 

Citát: “Stát se dobrým člověkem je umění.”                                                Lucius Annaeus Seneca