Etiketa je souhrn pravidel slušného chování. Jejím dodržováním dává člověk najevo, že například ví, že pozdravit je slušnost, odpovědět povinnost… Zkrátka, že ví, „co se sluší“, a že tedy do daného prostředí patří.

 


Děti se dozví, že vždy zdraví jako první, protože jsou přece jedničky! Také si zapamatují, jaké jsou druhy pozdravů a jak se správně představit. Že nepodáváme nohu, ale ruku. A díváme se z očí do očí a ne do pupíku…

Představení je 1. dílem z cyklu Etiketa. Uvede děti do světa pravidel slušného chování. Tímto světem a jeho nástrahami provedou děti dvě slepičky, nerozlučné kamarádky, Květuška a Evelínka. Za nadšené spoluúčasti dětí vytvářejí spoustu komických situací, ze kterých vyplyne i poučení…

– Interaktivní vzdělávací humorné představení,
– vhodné pro děti od nejmenších do cca 7 let,
– tematicky možné nabídnout do programu pro MŠ a ZŠ,
– délka představení cca 50 minut (délka je závislá na improvizaci herců a komunikaci dětí).