Etiketa je souhrn pravidel slušného chování. Jejím dodržováním dává člověk najevo, že například ví, že pozdravit je slušnost, odpovědět povinnost… Zkrátka, že ví, „co se sluší“, a že tedy do daného prostředí patří.

 

 

Děti pochopí, že v kvokbusu se nelítá, i když jsi slepička… Naučí se, že popřát k vysokému životnímu jubileu je chvályhodné, ale až poté, co oslavenci nabídneme místo k sezení… A mimo jiné si i uvědomí, že batoh není součástí tvého těla, a proto je zřejmé, že tebe to nebolelo…

Ve čtvrtém dílu z cyklu Etiketa se děti naučí zásadám správného cestování a ohleduplného chování ke svému okolí v dopravních prostředcích. Spolu se slepičkami Květuškou a Evelínkou se vydají na výlet na Kvoknštejn a cestou zažijí spoustu nejrůznějších komických situací, ze kterých vyplyne vždy nějaké ponaučení.

– Interaktivní vzdělávací humorné představení ,
– vhodné pro děti od nejmenších do cca 9 let,
– tematicky možné nabídnout do programu pro MŠ a ZŠ,
– délka představení cca 50 minut (délka je závislá na improvizaci herců a komunikaci dětí).