Jana Durčáková
Umělecký šéf, režie,
dramaturgie, scénář

E-mail: jadur@seznam.cz


Marcela Budějská
Produkce divadla, kulturní
domy a centra, ZŠ a MŠ

E-mail: divadlopodkloboukem@gmail.com

Tel.: +420 774 868 658

Divadlo Pod čepicí – spolek Spojené hlavy – sídlo spolku (divadlo je zájezdové, na této adrese najdete pouze kancelář)

IČ: 046 41 213
Sídlo: Nuselská 72
140 00 Praha 4 – Nusle