Tímto moc děkujeme všem, kteří se rozhodli nás podpořit. Velmi si Vaší podpory vážíme. Děkujeme za udělení grantu na naše ekologické představení – magistrátu hl. Města Prahy – a také za granty na naše představení – městským částem Praha 3, Praha 4, Praha 11 a Praha 12. Velmi si ceníme i firmy Altron, která přispěla svými penězi a zaplatila tak několik představení určených mateřským školám. Jsme také rádi, že můžeme vystupovat v tak krásném a inspirativním prostředí jako je Werichova vila a dlouhodobě spolupracujeme se spolkem Spojené hlavy, který sdružuje lidi nejrůznějších kulturních, ekologických, sociálních, charitativních a dalších rozličných zájmů. Pokud byste se rozhodli naše divadlo podporovat, ať už finančně či partnersky, neváhejte a obraťte se nás.