Naši předkové je udržují již od pradávna. Uchovávají texty, slaví významné dny v roce apod. I my se chováme podobně, neboť udržování tradic nám nabízí jistotu, dává nám pocit, že vše má nějaký řád a smysl a v neposlední řadě i pocit, že někam patříme. Tradice je často definována jako předávání vzorců chování a myšlení mezi generacemi.